wystaw dług
Szukaj oferty Zaawansowane

Przedawnione długi. Co warto wiedzieć?

wrzesień 2022


 

Przedawnione długi?
Dowiedz się co warto wiedzieć o długach, które straciły swoją ważność.
 

Przedawnione długi otwierają możliwość uchylenia się od odzyskania należności majątkowej po upływie określonego terminu. Warunkiem istnienia długu są elementy, które możemy określić takie jak pieniądze bądź środki materialne.

Niezwykle kluczową informacją jest fakt, że przedawninie długu nie stanowi wygaśnięcia zobowiązania względem wierzyciela, a jedynie to, że po upłynięciu ustawowego czasu nie ma prawa odzyskiwać swoich należności drogą sądową. 
Uchylenie się od spłaty długu jest uwzględniane na podstawie odpowiedniego oświadczenia dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, w której dłużnik pełni rolę konsumenta. Według tego nie musi wnosić o przedawnienie wierzytelności poniewaz sąd wyręczy go w tej kwestii.

Przedawnione długi krótsze niż dawniej.

Dokładnie 9 lipca 2018 roku w życie weszła ustawa, która jest nowelizacją ustawy - Kodeks Cywilny skraca okres przedawnienia długów.

Przeczytaj więcej tutaj: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/weszlo-w-zycie-szybsze-przedawnianie-roszczen

Przykładowe terminy przedawnień długów:

 • dług z umowy przewozu – 1 rok
 • długi z umów cywilnoprawnych - 2 lata
 • długi z umowy o pracę – 3 lata
 • długi za niezapłacony mandat karny – 3 lata
 • długi kredytowe i pożyczkowe – 3 lata
 • długi czynszowe – 3 lata
 • długi z umowy ubezpieczenia – 3 lata
 • długi za niezapłacony podatek od nieruchomości – 3 lata ( liczone od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek zapłaty)
 • długi za niezapłacony podatek dochodowy – 5 lat (liczone od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek zapłaty)
 • długi za niezapłacone składki ZUS – 5 lat (dla powstałych po 2012 roku) albo 10 lat (dla powstałych po 2012 roku)
 • długi ze spadków – 10 lat 

 

Czy wiesz, że istnieją możliwości przerwania biegu przedawnienia długu?

 • wysłanie wezwania do zapłaty
 • złożenie przeciwko dłużnikowi pozwu do sądu
 • skierowanie sprawy do komornika
 •  dobrowolna mediacja z dłużnikiem w celu polubownego rozwiązania zadłużenia lub zawarcie ugody z dłużnikiem

wystarczą do przerwania biegu przedawnienia długu.

 

 Do przerwania biegu przedawnienia zalicza się też częściowe uregulowanie należności przez dłużnika czy uznanie przez niego długu np. poprzez podpisanie harmonogramu spłaty zaległości.

 

Jak widać istnieje sporo możliwości przerwania biegu zadłużenia. Dlatego dla pozbycia się problemu warto osiągnąć porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia. Zarówno w tym jak i w wielu innych przypadkach istnieje ryzyko wpisania na listę Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Dowiedz się jak sprzedawać długi, również te uznane za przedawnione.

https://www.dlugi.info/baza-wiedzy/jak-sprzedawac